کوششی در شناسایی قرآن بعنوان ژنوم حقایق هستی

1.  مطلب 2 - انواع نگاه های عادی و علمی به قرآن

اگه مطلب 1 رو خونده باشید حتما میدانید که

اشارات ولایی قرآن میخواد چکار بکنه !

خلاصه اش اینه که به کتابهای آسمانی نگاه علمی بکنیم!

چه حقیقی ها ! چه مدعی آسمانی بودن ها!

با روشهای علمی ! بیطرفانه ! توسط دانشمندان !

00000000000000000000000000000000000000000000000000

یه سئوال اصلی ! آیا میشه با علم ژنتیک نگاه کرد؟

و یا با عینک صدها علم و اصول و مفاهیم دیگر!؟

مثلا با علم امنیت اطلاعات نگاه کرد !؟

خاصه با مفاهیم علم نهان نگاری متنی؟

بعنوان دستگاههای معادلات/نامعادلات نگاه کرد؟

یا بعنوان مهندسی نقشه نگاری ؟ نقشه های چند لایه؟

دنبال روشهای امضای دیجیتال باشیم؟

یا روشهای مخابرات و تبادلات امن و مطمئن !؟

ممکنه همه اینها در کتابهای آسمانی بکار رفته باشه؟

00000000000000000000000000000000000000000000000000


2.  مطلب 3 - نگاه ژنتیکی به قرآن

اگه مطالب 1 و 2 رو خونده باشیم حتما میدانیم که

اشارات ولایی قرآن میخواد قرآن کریم را ...

... با علوم مختلف مثلا با علم ژنتیک نگاه بکنه !

بیطرفانه ! با مقایسه تطبیقی ! با همان مفاهیم و روشها !

راستی میدونیم که علم ژنتیک چی میگه !؟

میگه هر موجود زنده ... مثلا یه انسان

توی هر یک از 200 میلیارد سلول بدنش!

یه کتاب در حدود 20 و چند قسمتی!! 23 کروموزومی !!

با حدود جمعًا 20 هزار موضوع !!! 20 هزار ژن !!!

در حدود 3 میلیارد حرف یا کلمه داره !!!!

راستی ! هر حرف و کلمه در حقیقت

یک پیوند از 2 مولکول هست از میان 4 مولکول !

یعنی این کتاب فقط همان 4 حرف یا کلمه را داره !

و همه دستورات برای ساختار و ظاهر و باطن

و حتی رفتار اون در هر شرایطی را توی خودش داره !

آیا قرآن کریم هم توسط همین خدا ارسال شده !؟

توسط خدای سازنده کتاب ژن انسان ها و موجودات !؟

آیا کتابهای خالق هستی بی ارتباط با هم هستند!؟

بی تشابه !؟ بی تناسب !؟ بی تناظر !؟ بی تقارن!؟

کتاب های تکوین و تدوین و تشریع و تاریخ و طبیعت !

حتی کتابهای هدایت و رسالت و امامت و عترت !؟

جواب: مرتبطند ! با همه جزییات ممکن در اونها !

راستی ! کتاب تکوین همان هستی شناخته شده است!

کتاب تدوین همان کتاب آسمانی قرآن کریم است!

کتاب تشریع همان جزییات شریعت و دین اسلام راستین است!

خلاصه اینکه خالق همه اینها یکی است !

و یک نویسنده حکیم کتابهای بی ربط نمی نویسد!

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

یادآوری ! اون سئوال اصلی ! دوباره بپرسیم !

آیا میشه با علم ژنتیک به قرآن نگاه کرد؟

روش تطبیقی برای استفاده از علم ژنتیک چیه؟

علم ژنتیک برای فهمیدن علت موضوعات هست !

پیدا کردن جواب برای سئوالات از علل برخی مشکلات !

فهمیدن علت مشکلات ساختاری و رفتاری !

با مقایسه گزینش ! و چینش حروف و کلمات ژنتیک

مقایسه ژنهای 2 گروه انسان های سالم و مشکل دار

تا تفاوت ها در ژنوم دو گروه را پیدا کنند !

آیا ممکن است که سئوالات ما از قرآن

با مقایسه حروف و کلمات آیات مشخص بشود ؟

مقایسه آیات با و بدون فرازهای خاص مرتبط !؟

مثلا با پیدا کردن صدها مجموعه آیات برای نماز

برای 5 نوبت نماز در آیات مرتبط با الصلاة!؟

اگه هزاران مورد اینطوری پیدا بشه !

اگه در مورد 17 رکعت بودن ! 2 و 3 و 4 رکعتی!

در مورد 2 سجده در هر رکعت ! اول وقت بودن نمازها!

در مورد یک قنوت در هر "الصلاة" !!!

و همه اینها مثل دستگاه های معادلات حل بشه !

و مثلا جواب نماز صبح بشه 2 رکعت !

ظهر و عصر 4 رکعتی! و مغرب 3 رکعتی !...

آیا میشه گفت راز و رمز قرآن را پیدا کرده ایم !؟

البته احتمالًا ! و یکی از احتمالات ممکن را !؟

آنهم هزاران دستگاه های معادلات همگرا و با جواب!؟

باید آماده شد ! آماده دیدن حقایق !

آخه باید حقایق تا حد ممکن در دنیا روشن بشه !

مخصوصا هر چه به آخرش نزدیکتر میشویم !

شاید رجعت هم با این مقدمه آغاز بشه !

با ارتقاء عقل و ابزار برای درک بیشتر حقایق !

حقایق موجود در کتابهای الهی !

حتی در کتابهای همه پیامبران الهی

که ممکنه از زیرخاک پیدا بشوند!!! دست نخورده !!!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000


/ 0 نظر / 15 بازدید