مراحل فرهنگ سازی با قرآن


1- مشاعره کلمات قرآنی برای مبتدیان
(با حرف پایانی یک کلمه جدید از قرآن بگویید)
2- مشاعره کلمات محدود به سوره ها
یا جزء ها یا موضوعات خاص
3- مشاعره با عبارات قرآنی ( زیر آیات )

4- نرم افزار مشاعره های فوق (برای اجرا بصورت خودکار)

5- تهیه فیلم های 1 تا چند دقیقه ای تمام قرآنی (با عبارات قرآنی)

6- طبقه بندی آیات و استدلالات قرآنی در موضوع خاص

7- شناسایی ایات بدیهیات، اصول، تعاریف و قضایا

 

 

 

 

8- تشکیل گراف و شبکه معنایی آیات یک سوره

 

 

9- شناسایی کلمات قرآنی با آهنگ و وزن خاص

برای بکار گیری در اشعار

/ 0 نظر / 14 بازدید