پیشداوری

پیشداوری


اولی1: اگر از یک فیلم 100 دقیقه ای
یعنی یه فیلم که 100*60*30 فریم داره،
ما فقط چند فریم را ببینیم،
بعدا چه نوع قضاوتی راجع به
فیلم و کارگردان و نوسنده و ... می توانیم داشته باشیم؟
دومی2: منظور !؟
1: مدت دنیا به آخرت مثل یه لحظه به بینهایت است ! درسته !؟
2: درسته. قبول دارم.
1: ما هنوز فیلم هستی رو - فیلم دنیا و آخرت رو -
کامل ندیده ایم. درسته !؟
2: درسته. خب بعدش !
1: پس چرا اینقدر چرا -چرا می کنیم !؟
2: کدوم چرا چرا !؟
1: که خدا به این داد - به اون نداد - و و و و و
2: تو بگو چرا !؟
1: برای اینکه ما هنوز فیلم رو تمامشو ندیدیم و عجله می کنیم

/ 0 نظر / 3 بازدید