4 تا 24 ساله

‎...
گفتش:
چرا دل ما بعضی چیز ها رو زود قبول می کنه !
یا زود رد می کنه !

گفت: آخه روانشناسان میگن

....
تا 4 سالگی 50 در صد شخصیت انسان
کامل میشه،
تا 14 سالگی 90 درصد،
و تا 24 سالگی حدود 99 در صد،
....
ایکاش این رو هم می گفتند
که
  تا انعقاد نطفه مثلا 10 در صد،
تا تولد 30 در صد،
....
/ 0 نظر / 3 بازدید