حجاب برای ؟

گفتش: ایکاش هم مردها و هم زن ها، حجاب داشتند !؟ گفت: الان هم تقریبا دارند ! تو دقت نداری ! گفتش: ایکاش در هر موضوعی حجاب داشتند ! با درجات مختلف ! و مشخص بود ! گفت: منظورتت چیه ؟ در هر موضوع یعنی چیه ؟ درجه یعنی چیه ؟
گفتش: دوما اینکه مثل بی حجابی،
مثل مانتو و روسری کوتاه، متوسط، بلند، مثل چادر و ... و پوشیه ! درجات داشت و اولا اینکه هم آقایون و هم خانم ها در مساله پوشش بدن، نگاه چشم، فکر و هوس، همت و پشتکار، عقیده و سیاست، اخلاق و فلسفه و و و و از ظاهرشون همه چی رو می شد بفهمیم ! خوب می شد ! مگه نه ! گفت: ... خیلی تند می ری ! مثل اینکه دلت می خواهد این دنیا همون آخرت باشد که حق و باطل اولا از هم جدا هستند و ثانیا درجات و درکاتشون هم دقیقا مشخصه! تند رفتی ! مگه نه !!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید