سایت خدا

سایت خدا

1- سایت خدارو دیده ای ؟
2-  شوخی می کنی !
1- جدی میگم. وبلاگ خدارو دیده ای ؟
2- یعنی خدا هم صفحات شخصی توی اینترنت داره !؟
1- آره دیگه. ولی توی اینترنت واقعی! نه این که توش هر آشغالی هم پیدا می شه !
2- اینترنت واقعی چیه ؟‌کجاست ؟‌ ...؟
1- آخه با کامپیوتر دنیایی هر جا بخواهیم بریم دو سه تا دکمه رو کلیک می کنیم  می ریم. 
2- یعنی هر چیزی نشونه ی چیز دیگری است. باید بریم تا به نتیجه برسیم !
1- بدیش این که آخرش باز تو این دنیا هستیم و بالاتر نمی ریم.
2- میدونی معنی آیه   هم همینه. یعنی نشانه.
1- تو هم میدونی همه دنیا و هر چیزی و مفهومی در دنیا آیه و نشانه است از چیز دیگری تا به او برسیم !؟
2- پس منظورت از اینکه میخواستی بگی خدا سایت داره این بود؟ مگه نه !؟
1- عجب زرنگ شدی ؟ یا اینکه میدونستی و به رو نمی آوردی !!؟
/ 0 نظر / 4 بازدید