نهایت کاربرد

 

نهایت کاربرد
 
1- آیا مسایل دینی و اخلاقی و آخرتی رو همه جا میشه بکار گرفت !؟
2- مثلا کجا ها !؟ برای چه اهدافی ؟
1- توی کارخونه ها ،‌ادارات ، مدارس،‌ .. خلاصه همه جا !
2- معلوم دیگه. اسونه .  همه جا کار می کنه !
1- ممکن یه مثال بزنی برای کارخونه یا اداره یا مدرسه یا زمین بازی .  
2- نگاه کن. خروجی کارخونه چیه ؟ ورودیش چیه ؟ و کار ما اونجا چیه ؟
    جوابش آسونه.  اگر دین و اخلاق وووو برای دنیا و آخرت خوب باشه
    پس حتما برای هر جزیی از اینا هم خوبه .  
    برای هر جزیی از دنیا ...   برای هر جزء  و مرحله ای از آخرت.
   اگر یه اداره  را بزرگ بزرگ بزرگ ... فرضش کنی ... 
   این همون دنیا و آخرت میشه !
   اگر یه خونه،‌یا کارخونه، یا مدرسه یا  ...
1- ... بزرگ بزگ بزرگ .. بشه .. حتما همین دنیا و آخرت میشه ...
    یعنی قوانین و احکام و دستورات اخلاقی و دینی و ...
    .... برای همه جا بدرد می خوره . مگه نه !؟
2- همین کافیه !  تمرین کن ببین دقیقا همین هست یا نیست . باشه !؟
/ 0 نظر / 3 بازدید