روش نزدیک شدن به و درک قران کریم ( صوتی - 55 دقیقه )

 روش نزدیک شدن به و درک قران کریم (( بهمراه برخی اشارات ولایی قران )) ( صوتی - 55 دقیقه )

https://drive.google.com/file/d/0B4GuWBIb72vzU29IUngyc0p2ekU/view?usp=sharing

دلیلی عالی بر وحدت قران و عترت
با تکرارهای ولایی قرآن /
المکررات القرانیه/
(12,14 )
Repeated Words and Phrases
in Holy Quran /
- - - - - - - - - - - - -
هزاران تکرار های ولایی 12 و 14 گانه +
تکرارهای 3 گانه عاشورایی +
کشف زیبایی های قرآن
با شناسایی روابط کمی بین لفظ (عبارات) و معنا
(مثلا 12 امام و 14 معصوم ص/س/ع) +
شناسایی تناسب و تناظر و تقارن
بین تعداد و چیدمان انواع کلمات و عبارات قرانی
و فرازهای گوناگون مشابه یا دقیق و عینی
با مفاهیم و معانی مرتبط با آنها +
دهها و صدها نکته زیبا و جالب
با آدرس دقیق ایات و سوره های مربوطه
کشف شده بروش مستقل از نظرات و اعتقادات کاشف
با نرم افزارهای موجود در دنیا و اینترنت
مانند تنزیل دات نت
و از سایت ذکر دات اُ.آر.جی (zekr.org )

/ 0 نظر / 36 بازدید