تماشا یا نقد فیلم

نگاه کن ! یه حر ف دارم برات !؟
فیلم دیدن خوبه !
اما ! اما ! ...
نقد بر فیلم رو دیدن بهتره ! مگه نه !؟
اما ! چند نقد رو دیدن بهتر تره !
ولی ! نقدرو از چند زاویه دیدن عالیه !

راستی ! نقدنویسا اگه از یه خط نباشند عالیه تره !
دیگه چی بگم !
بجای وقت سه چهار ساعتی برای دیدن یه فیلم،
اگه گفتی چند تا نقد و نقد بر نقد و نقد بر نقد بر نقد رو میشه خوند !

راستی ! تا یادم نرفته !
فیلم هستی رو دیدی !
همین دنیا و آخرت !!!
هر چی راجع به اون بخونی و بنویسی هنوز کمه !
کارگردان و فیلمنامه نویسش رو می شناسی !

همون خدای خوب من و تو هست!
من یکی قربونش بشم !
ایکاش لیلاقتشو داشته باشم !
ایکاش !!!
/ 0 نظر / 3 بازدید