این آیات چه ویژگی هایی دارند !؟

این آیات چه ویژگی هایی دارند !؟
::::::::::::::::::::::
SELECT sn, an
, (len(am) - len( replace(am,"م","")) ) / len( "م" ) AS mo
, (len(am) - len( replace(am,"ح","")) ) / len( "ح" ) AS ha
, (len(am) - len( replace(am,"د","")) ) / len( "د" ) AS dd
, (len(am) - len( replace(am,"ع","")) ) / len( "ع" ) AS ae
, (len(am) - len( replace(am,"ل","")) ) / len( "ل" ) AS ll
, (len(am) - len( replace(am,"ی","")) ) / len( "ی" ) AS ye
, (len(am) - len( replace(am,"س","")) ) / len( "س" ) AS ss
, (len(am) - len( replace(am,"ن","")) ) / len( "ل" ) AS nn
, (len(am) - len( replace(am,"ج","")) ) / len( "ج" ) AS jj
, (len(am) - len( replace(am,"ف","")) ) / len( "ف" ) AS ff
, (len(am) - len( replace(am,"ر","")) ) / len( "ر" ) AS rr
, (len(am) - len( replace(am,"و","")) ) / len( "و" ) AS vv
, am
FROM qrnb
WHERE 1
and (len(am) - len( replace(am,"م","")) ) / len( "م" ) >= 4
and (len(am) - len( replace(am,"ح","")) ) / len( "ح" ) >= 4
and (len(am) - len( replace(am,"د","")) ) / len( "د" ) >= 4
and (len(am) - len( replace(am,"ع","")) ) / len( "ع" ) >= 4
and (len(am) - len( replace(am,"ل","")) ) / len( "ل" ) >= 4
and (len(am) - len( replace(am,"س","")) ) / len( "س" ) >= 2
and (len(am) - len( replace(am,"ن","")) ) / len( "ل" ) >= 2
and (len(am) - len( replace(am,"ج","")) ) / len( "ج" ) >= 1
and (len(am) - len( replace(am,"ف","")) ) / len( "ف" ) >= 1
and (len(am) - len( replace(am,"ر","")) ) / len( "ر" ) >= 1
and (len(am) - len( replace(am,"و","")) ) / len( "و" ) >= 1
ORDER BY sn, an;
.........................
sn an
mo ha dd
ae ll ye ss nn
jj ff rr vv
9 112 6
4 5 4 15 0
2 14 1 2 5 14
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

...am
اَلتَّائِبُونَ اَلْعَابِدُونَ اَلْحَامِدُونَ
اَلسَّائِحُونَ اَلرَّاکِعُونَ اَلسَّاجِدُونَ
اَلْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ اَلنَّاهُونَ عَنِ اَلْمُنْکَرِ
وَ اَلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اَللَّهِ
وَ بَشِّرْ اَلْمُؤْمِنِینَ
...
https://telegram.me/quranhints/17847افزار اشارات
#############################
...
آیا این آیه همان نردیکترین آیه
به داشتن تمامی حروف اسامی 12 امام و 14 معصوم ص/س/ع
در قرآن کریم می باشد !؟
آیا آیه دیگری را می شناسید !؟
...
daliliali.persianblog.ir
telegram.me/quranhints
daliliali@gmail.com
quranhints@gmail.com
09123459914
اشارات ولایی قرآن در اینترنت
نرم افزار اشارات در کافه بازار
فایل های صوتی و تصویری در آپارات و یوتیوب و فیسبوک و ...
آماده ارائه در انواع مجالس و محافل و مجامع و میزگرد و کارگاه و مناظره ها
انواع ارائه علمی، پژوهشی، تبلیغی، فرهنگی، مذهبی، ...
...
...

/ 0 نظر / 45 بازدید