قرآن و نهان نگاری واژه های عنوان : امنیت اطلاعات، نهان نگاری، نهان یابی، پیمایش،

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           قرآن و نهان نگاری

واژه های عنوان : امنیت اطلاعات، نهان نگاری، نهان یابی، پیمایش، پیچیدگی، توان پردازش

واژه های عمومی : قرآن، لغات، فرازها، گزینش، چینش، جستجو، پیمایش، نظریه، تأسیس علم، تفسیر، استحسانات،

چکیده :

لزوم درک بهتر آموزه های قرآن کریم توسط پیروان دین اسلام و یا اسلام شناسان و علاقمندان به امور دینی باعث شده علوم مختلف در راه آن بکار گرفته شوند.

مقوله درجات و سطوح مفاهیم و حقایق از یک طرف و نیز مراتب مختلف شرایط و توان درک انسانها از طرف دیگر لزوم قبول طیفی بودن و تشکیک در آیات و اشارات قرآن کریم را تبیین می نماید.

همیشه رشد و تغییر کمی و کیفی در علوم، فنون، ابزارها، روشها، شرایط و سایر مفاهیم موثر در استخراج ویژگیها تاثیر ویژه در درک و فهم بشر از پیامهای صریح و ضمنی کتابهای آسمانی خاصه قرآن داشته است.

با توجه به تخصص نگارنده به علوم کامپیوتری و آشنایی مناسب با علم امنیت اطلاعات و مفاهیم، اصول وروشهای مرتبط در سالهای اخیر به قرآن از زاویه نهان کاری خاصه نوع متنی آن نتایج شگفت انگیزی حاصل شده است.

 ارائه نتایج به اشخاص حقیقی و حقوقی در جوامع گوناگون علمی و پژوهشی، حوزوی و دانشگاهی و مخاطبان عام وخاص و اخص و تعاملات وسیع در باورتر شدن مطالب نقش موثری داشته است.

در برخی انواع نهانسازی متنی، میتوان مجموعه اطلاعات مطلوب را در لابلای اطلاعات عادی مخفی نمود. تعداد روشهای ممکن برای نهان نگاری عملا نامحدود میباشد.

 گزینش کلمات، ترکیبها، فرازها و چینش آنها ابزار بسیار قوی در امکان نهانسازی مفاهیم فراوان فراهم میآورد.

بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای حفظ نکات امنیتی از انواع روشهای حفظ داده ها استفاده میکنند.

نگاه به قرآن کریم از زاویه نهان نگاری با رویکرد یافتن تشابه، تناسب، تناظر و تقارن بین مجموعه هایی از حروف، کلمات، ترکیبها و فرازها با مفاهیم مختلف درون و برون قرآنی غیرقابل تصور اولیه بوده است.

اصول اعتقادی مذهب شیعه اثنی عشری مبتنی بر وحدت قرآن و عترت و ظاهر و باطن بودن آنها با شواهد فراوان در کشفیات و نهان یابی های انجام شده هماهنگی دارد.

باید اقرار نمود که نسبت حجم فعالیتهای چند سال اخیر نویسنده که خود ایده پرداز و پژوهشگر در موضوع اشارات ولایی قرآن بوده است در مقابل گستره نیازهای علاقمندان به دریافت اطلاعات دارای شواهد و قرآئن اعتقادی، تاریخی، دینی و مشابه بسیار ناچیز است.


گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 32 بازدید