مرکزپژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین نکاتی از چشم انداز، ماموریت، اهداف، برنامه ها، شاخصها و روشها

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.  مرکزپژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین

نکاتی از

چشم انداز، ماموریت، اهداف، برنامه ها، شاخصها و روشها

1.     رعایت خط مشیء در تفکر، تدبر، طراحی، اجر، نظارت و کلیه حوزهها، مراحل و فازهای فعالیتهای مرکز

2.     بهره گیری از تمامی منابع، امکانات و تکنولژیهای نوین، مطلوب، موجود، استاندارد، بین المللی و قانونی

3.      تعمیق و گسترش درک از قرآن برای تمام جوامع متناسب با نیازها و آینده سنجی و هنجارمداری

4.     ایجاد، حفظ و توسعه ساختارهای لازم برای دستیابی به اهداف، شاخص ها و ویژگیهای مصوب و مطلوب

5.     توسعه فعالیتها در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی پژوهشی، آموزشی و پرورشی قرآنی

6.     شناسایی، حفظ، همکاری و بهبود مستمر در ارایه خدمات آموزشی، فرهنگی، تبلیغی و پژوهشی قرآنی

7.     یکپارچه سازی داده های قرآنی برای توسعه و تعمیق تمامی حوزه های مرتبط با قرآن

8.     همکاری و هدایت در جمع آوری، تنظیم، گروه بندی، اولویت دهی، ارزش گذاری آمار و داده های قرآنی

9.     همکاری و هدایت با جمع آوری و ارتباط دهی بین آیات قرآن، احادیث، روایات و مستندات موجود و ممکن

10. ارتقاء سطح کیفی آموزشهای ارائه شده از طریق آموزش مستمر کادرهای مراکز و موسسات مرتبط

11. بهره گیری مناسب از ظرفیتها و امکانات فناوریهای نوین برای ارتقای تمامی فعالیتها

12. استفاده از تکنولوژی اطلاعات در جهت توسعه و بهبود کمی و کیفی مستمر خدمات

13. افزایش توانمندیهای مجامع، گروهها، موسسات در ایفای نقش های مرتبط با فرهنگ قرآنی

14. تامین امکانات برای و ارتقاء سطح آشنایی، علاقمندی و رعایت قرآن توسط کلیه اقشار

15. شناسایی و پرورش استعدادها و مهارتهای عمومی و اختصاصی علاقمندان به قرآن

16. ارتقاء شایستگی های ذهنی ، عاطفی  ، اجتماعی و معنوی اقشار مختلف به قرآن

17. شناسایی و پرورش فراگیر استعدادهای ممکن در راستای اهداف مرکز

18. ایجاد محیطی امن و فراهم نمودن آسایش کاربران، علاقمندان و همکاران

19. ایجاد محیطی پویا و جذاب برای شکوفایی کامل استعدادها و بروز خلاقیتهای فردی و جمعی کاربران

20. درک و رعایت حداکثری کلیه مفاد خط مشیء در تمامی سطوح و جزییات توسط کلیه همکاران داخلی

21. قبول و همکاری در رعایت ممکن مفاد خط مشیء توسط کاربران خارجی

22. تدوین و رعایت این خط مشی در جهت حصول اطمینان از اجرای موثر سیستم مدیریت کیفیت

23.  دقت در برآورد شدن اهداف و مفاد این خط مشی با بازنگری سالیانه آن

هیئت موسس

 مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین

تهران - 1393

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 32 بازدید