خطوط متروی خدا


گفتش: خطوط متروی خدا چیاست !؟
چندتاست !؟ ایستگاهاش چیا هستن !؟

گفت: شاید اینا باشه !!!
خط 7 : توجه و دقت !
خط 6 : علم و آگاهی !
خط 5 : عمل صحیح و بموقع !
خط 4 : خلوص و خالصی !
خط 3 : توکل و اتکال بر او !
خط 2: رضایت دائمی !
خط 1 : فنا و ندیدن خود !

راستی !
ایکاش من و تو و نامزدها و کاندیداها و رای دهندکان و ...
به ترتیب همه خطوط رو درک کرده باشیم !
و همیشه در متروی خدا باشیم !

که راننده هایشان 14 معصومند ص/س/ع !!!

/ 0 نظر / 4 بازدید