لیست نوارهای تصویری و صوتی اینجانب تا 7-4-1391

لیست نوارهای تصویری و صوتی اینجانب تا 7-4-1391:
در فیس بوک، یوتیوب و گوگل پلاس :
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ردبف    Name    Size    Date    نوع
1    درد دل با دوستان    18.3 MB    6/27/2012 0:00    avi
2    دانشگاه مجازی    5.8 MB    6/27/2012 0:00    flv
3    ایرادات من ها    4.7 MB    6/27/2012 0:00    flv


4    تعداد رموز در متن    18.0 MB    6/27/2012 0:00  flv
5    جهت قبله را بیابیم    17.3 MB    6/27/2012 0:00    flv
6    میلیاردها تولد من    19.3 MB    6/27/2012 0:00   flv


7    روش تدریس    4.7 MB    6/26/2012 0:00    flv
8    اینترنت و آینده    6.6 MB    6/26/2012 0:00    flv
9    شبهات خوبند    6.7 MB    6/26/2012 0:00    flv


10    شرایط رویت هلال ماه    23.1 MB    6/25/2012 0:00    mp3
11    رویت ماه    3.7 MB    6/24/2012 0:00    flv
12    اطلاعات زیاد بده    2.5 MB    6/24/2012 0:00    flv


13    نهایت آزادی    4.8 MB    6/21/2012 0:00    flv
14    پاسخ های صعودی و نزولی    5.7 MB    6/21/2012 0:00    flv
15    1st important question    3.8 MB    6/21/2012 0:00  

 flv
16    اعتدال-افراط-تفریط    3.9 MB    6/21/2012 0:00    flv
17    آخرین حرف ها    668 kB    6/21/2012 0:00    mp4
18    حرف های سیاسی    22.9 MB    6/21/2012 0:00    flv


19    چار چوب فکری    13.8 MB    6/20/2012 0:00    flv
20    golden key    4.9 MB    6/20/2012 0:00    flv
21    ultimate internet services    6.6 MB    6/20/2012 0:00    flv


22    سئوال ناقبول    3.7 MB    6/18/2012 0:00    mp3
23    نحوه صحیح سئوال    3.7 MB    6/18/2012 0:00    mp3
24    اعتدال-تندروی-کندروی    3.2 MB    6/18/2012 0:00    mp3


25    تند روی و کند روی    3.2 MB    6/18/2012 0:00    mp3
26    مسایل علمی    16.0 MB    6/17/2012 0:00    flv
27    فیلم دنیا    16.7 MB    6/17/2012 0:00    flv


28    خوش شانسی    16.9 MB    6/17/2012 0:00    flv
29    برنده واقعی    10.9 MB    6/17/2012 0:00    flv
30    امکان یقیین و درک    3.1 MB    6/17/2012 0:00    mp3


31    به چی یقیین داری    3.1 MB    6/17/2012 0:00    mp3
32    روزنامه    15.2 MB    6/17/2012 0:00    flv
33    تکرارات قرآن    19.9 MB    6/16/2012 0:00    flv


34    اینترنت    17.2 MB    6/16/2012 0:00    flv
35    ریشه تقوا    6.8 MB    6/16/2012 0:00    flv
36    خلاصه دنیا    74.9 MB    6/13/2012 0:00    wmv


37    تمرین3    2.7 MB    6/13/2012 0:00    wmv
38    مشکلات    18.3 MB    6/13/2012 0:00    avi
39    ساده سازی مسایل    1.7 MB    6/8/2012 0:00    flv


40    سخت ترین ها    14.8 MB    5/30/2012 0:00    avi
41    گیم هستی    8.8 MB    5/30/2012 0:00    avi
42    همه چیز آیه و لینک است    3.6 MB    5/29/2012 0:00  

 avi
43    دل هر نکته    2.9 MB    5/7/2012 0:00    mp3
44    آدم-ملائکه-شیطون-سجده    4.4 MB    4/24/2012 0:00    avi
45    درسهایی از ماشین    4.8 MB    4/23/2012 0:00    avi
46    پیام یک دقیقه ایی    4.6 MB    4/22/2012 0:00    avi


/ 0 نظر / 5 بازدید