س و ج

 

س: رای گیری برای بیان صحیح حقیقت ارزش داره
یا برای بیان صحیح واقعیت !؟

ج: چند نکته مهم است:

1- رای گیری فقط برای درک و برداشت ما
از حقیقت یا واقعیت ارزش داره !

2- تازه سئوال ها طوری طراحی نشوند که
حتی الامکان جوابش بطرف اهداف طراحان برود !

3- ممکن است طراح نفهم ، سئوال غلط طراحی بکنه !

4- ممکن است نظرات عمدا یا سهوا بطوری بیان شود که
منظور طراح سئوال را برآورده نکند.
....

9- ولی بعضی وقتها ممکن است
نکاتی خوب ار سئوال و پاسخ بدست بیاید

 

/ 0 نظر / 4 بازدید