البیت ! 14 مورد ! اهل البیت !؟ در قرآن !؟

اشارات ولایی قرآن ::

مجموعه عناوین از گزاره های اصلی –

بهار 1397 --

کوششی در راستای تاسیس نظریه ها و علوم نوین قرآنی

مبتنی بر علوم اولیه و نیز با استفاده ازعلوم نوین

مانند ژنتیک، نهان نگاری متنی، مخابرات،

و ...

  در شبکه و پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی:

در سروش، آپارات، تلگرام،...

علی دلیلی یزدی – بهار 1397–

 daliliali.persianblog.ir +

telegram.me/quranhints

+ daliliali@gmail.com +

09123459914

...

#اشارات_قرآن

#اشارات_ولایی

#اشارات_ولایی_قرآن

#قرآن_ژنوم_هستی

#نهان_نگاری

#نهان_نگاری_در_قرآن

#امامان_در_قرآن

#علوم_نوین_و_قرآن

#نگرشهای_نوین_به_قرآن

#قرآن

#معصومین

#امامان_معصوم
/ 1 نظر / 31 بازدید
daliliali

... #اشارات_قرآن #اشارات_ولایی #اشارات_ولایی_قرآن #قرآن_ژنوم_هستی #نهان_نگاری #نهان_نگاری_در_قرآن #امامان_در_قرآن #علوم_نوین_و_قرآن #نگرشهای_نوین_به_قرآن #قرآن #معصومین #امامان_معصوم