وای اگر ...

وای اگر ...

ثُمَّ بَدَّلْنَا مَکَانَ السَّیِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوا
سپس [هنگامی که این مصایب، مایه بیداری آنان نشد]
به جای آن مصایب، رفاه وفراوانی نعمت قرار دادیم تا
[ازنظر مال، ثروت، جمعیت و قدرت] فزونی یافتند،
[بلکه بیدار شوند ولی رفاه و فراوانی نعمت در بیدار کردنشان مؤثّر نیفتاد]


وَّقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ 
و گفتند: به پدران ما هم به طور طبیعی تهیدستی و سختی و رنج و بیماری رسید
[و ربطی به رویارویی ما با پیامبران و خشم خدا نداشت]؛


فَأَخَذْنَاهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا یَشْعُرُونَ ﴿اعراف 95﴾
 پس به ناگاه آنان را در حالی که درک نمی کردند 
[به عذابی سخت و نابود کننده] گرفتیم. (اعراف ٩۵)
/ 0 نظر / 3 بازدید