هبوط دائمی

اگر امروز بین خوب ها

جانب خوب ترین ها را نگیرم


باید بترسم که فردا ها

کارم به جایی می رسد که


بین بدها جانب بدترین ها را خواهم گرفت.

 

احتمالا ابلیس و شیطانهای جن و انس

و حتی من وشما،

شامل این نکته شده و مرتب خواهند شد.

نزول و هبوط یک مرتبه نبوده

و هر لحظه در آزمایش شدن های جن و انس

اتفاق افتاده و می افتد.

/ 0 نظر / 3 بازدید