اولین سئوال عالم

س: اولین سئوال عالم چه بوده است !؟
ج: خب معلومه دیگه !
حتما خداوند از خودش سئوال کرده خلق بکنم یا نکنم !؟

س: فرضا درست ! دومی چه بوده !؟
ج: خب معلومه دیگه ! در چند مرتبه خلق بکنم !

س: فرضا درست ! سومی چه بوده ؟
ج: خب معلومه دیگه ! ایا یه نوعی با مرتبه ی متغیر خلق کنم !

س: مرتبه متغیر دیگه چه نوعیه !؟
ج: یعنی به یه مرتبه هدایت و آزادی بدهم
تا بتواند بالا یا پایین تر بره !
البته جایزه و جریمه اش هم معلومه دیگه !

س: فرضا درست ! پنجمی چیه ؟
ج: در هر مرتبه چند نوع و گروه
و از چه جنس و فصل و تفاوت باشه !

س: فرضا درست ! ششمی چیه ؟
ج: .... مگه تو خمس و زکات رو به من میدی
که سئوالات شرعی و عقلی و عقلی و منطقی رو
از من می پرسی !
/ 0 نظر / 4 بازدید