روزه و کالری فعالیت ها

  فعالیت کالری/ساعت   کالری/دقیقه   وزن انسان 70 کیلویی   70 کیلویی 1 خوابیدن (B.M.R) 70   1.2 2 دراز کشیدن 80   1.3 3 نشستن 100   1.7 4 انجام کارهای دستی 110   1.8 5 ایستادن 120   2.0 6 رانندگی 120   2.0 7 خیاطی 135   2.3 8 ظرفشوئی 135   2.3 9 آشپزی 150   2.5 10 شستشوی لباس با دست 150   2.5 11 پیاده روی 170   2.8 12 روفتن با جارو دستی 170   2.8 13 نرمش 170   2.8 14 راه رفتن کند 180   3.0 15 تعمیر لوازم منزل 185   3.1 16 گردگیری 190   3.2 17 پاک کردن پنجره 195   3.3 18 اتوکشی 200   3.3 19 بازی گلف 200   3.3 20 دوچرخه سواری آهسته 200   3.3 21 همبازی شدن با بچه ها 200   3.3 22 مرتب کردن تختخواب 205   3.4 23 باغبانی 240   4.0 24 قالیبافی 240   4.0 25 چمن زدن با دستگاه 250   4.2 26 روفتن با جاروبرقی 270   4.5 27 پینگ پنگ 275   4.6 28 استفاده از اره برقی 290   4.8 29 انجام کارهای سخت خانگی 300   5.0 30 پارو کردن برف 300   5.0 31 چمن زدن با قیچی 300   5.0 32 رقص 300   5.0 33 قدم زدن با سرعت متوسط 300   5.0 34 رژه نظامی 310   5.2 35 بدمینتون 350   5.8 36 تمیز کردن کف اتاق 350   5.8 37 تنیس دو نفره 350   5.8 38 تنیس روی میز 350   5.8 39 والیبال 350   5.8 40 عملگی ساختمان 360   6.0 41 شستشوی اتومبیل 380   6.3 42 بیل زدن 390   6.5 43 پارو زدن در قایق 400   6.7 44 پرورش اندام 400   6.7 45 دوچرخه سواری با سرعت متوسط 400   6.7 46 شنا با سرعت آهسته 400   6.7 47 کلنگ زدن 420   7.0 48 اسب سواری سریع 470   7.8 49 تنیس یک نفره 470   7.8 50 قدم زدن تند 480   8.0 51 بالا رفتن از پله 500   8.3 52 شمشیر بازی 500   8.3 53 کارهای سخت باغبانی 500   8.3 54 شنا با سرعت متوسط 550   9.2 55 فوتبال 550   9.2 56 هندبال 550   9.2 57 اسکی از بالای تپه به پایین 600   10.0 58 دوچرخه سواری سریع 600   10.0 59 یوگا 650   10.8 60 اره کردن با دست 690   11.5 61 دویدن خیلی سریع با مدت کوتاه 700   11.7 62 شنا سریع 700   11.7 63 کوهنوردی 700   11.7 64 بوکس 1000   16.7 65 کوهنوردی سریع 1100   18.3 66 وزنه برداری 1100   18.3 67 اسکی در زمین هموار 1200   20.0 68 کشتی 1350   22.5

/ 0 نظر / 3 بازدید