حرف پشت سر

س: چرا بعضی ها پشت سر بعضی ها حرف می زنند !؟
اشکال نداره !؟ خوبه !؟

ج: از بعضی ها که پشت سر خدا و پیامبرها
و اولیاء و ووووو حرف می زنند
نباید انتظار داشت که پشت سر باقی حرف نزنند !

نکنه من و تو هم اینطور باشیم ! نکنه !
ببین قرآن چند بار گفته اونا چه حرف هایی می زنند !
اگر چه خدا هم خوب هاشون را گفته و هم بدهاشون رو !
....................

 

/ 0 نظر / 3 بازدید