شعار انتخاباتی

گفتش: اگر می خواستی نماینده یا رییس معیس بشی !
شعار انتخابی خودت رو تو، چی چی می ذاشتی !؟

گفت: شفافیت پویای پایدار !!!

گفتش: یعنی چی چی !؟ منظورت چیه !!؟

گفت: اول رای بده !
بعدش می فهمی !!!
(... ادامه دارد .... )

/ 0 نظر / 5 بازدید