کارهای کوچولو

گفتش: کارهای کوچولو خوبن یا بدنند !؟

گفت: ...
مگر بینهایت بزرگ ها
از بینهایت کوچک ها درست نشده اند !؟

مگر طولانی ترین مسیرها با قدم اول شروع نشده اند !؟

مگر "الاعمال بالنیات" درست نیست !؟

مگر "لا یکلف الله الا وسعها" !؟

مگر کار خوب و بد خود را کوچک نشمارید !؟

مگر "مور هم پای ملخ "نزد سلیمان نبرد !؟

مگر "پیرزن هم کلاف نخ" برای خرید یوسف نبرد !؟
...

/ 0 نظر / 3 بازدید