صدها و شاید هزاران و میلیون ها چینش و ویژگی مشابه، جذابتر و دقیقتر ...

آیا میدانیم که فقط 2 آیه (بعدد امام دوم) دارای حروف پیاپی مُجتَبَی با همه حرکات/علائم ( البته با / بدون فاصله ) هستند !؟

.......مُ........ج........تَ.......بَ.........ی........

آیا میدانیم که فقط 3 آیه (بعدد امام سوم) دارای حروف پیاپی ح..س..ین ( با "ح" در ابتدا تا "ین" در انتهای آیه ) هستند !؟

ح........س........ ین

آیا میدانیم که فقط 5 آیه (بعدد معصوم پنجم) دارای حروف پیاپی ح..س..ی..ن ( "ح" در ابتدا تا "ین" در انتها ) هستند !؟

ح........س........ی........ن

آیا میدانیم که فقط 6 آیه (بعدد امام ششم) دارای کلمه صادقون هستند !؟

........صادقون........

آیا میدانیم که فقط 8 آیه (بعدد امام هشتم) دارای حروف 3 حرف پیاپی ...رضا... ( همریشه با رضا و رضایت ) هستند !؟

........رضا........

آیا میدانیم که فقط 8 آیه (بعدد امام هشتم) دارای حروف 3 حرف پیاپی ...راض... ( همریشه با رضا و رضایت ) هستند !؟

........راض........

آیا میدانیم که فقط 10 آیه (بعدد امام دهم) دارای هاد / هادی ( همریشه با هدایت ) هستند !؟

........هاد / هادی........

آیا میدانیم صدها و شاید هزاران و میلیون ها

 چینش و ویژگی مشابه،  جذابتر و دقیقتر هم

شناسایی شده و ان شاء الله خواهد شد؟

در باره جزییات نماز مانند نوبتها و رکعات !

در باره اسامی دقیقتر 12 امام و 14 معصوم ص !!

در باره تاریخ مانند کربلا و جزییاتی از آن !!!


/ 0 نظر / 11 بازدید