ضمیمه 3: آیا میدانیم . . .؟

1.           ضمیمه 3: آیا میدانیم . . .؟

1 ... آیا میدانیم که سوره حمد (الفاتحه) 7 آیه دارد  !؟

2 ... آیا میدانیم که عبارت قرآنی "سبعًا من المثانی"

بمعنی "هفت از دوتا" و معادل 14 است !؟

3 ... آیا میدانیم که سوره فاتحه 29 کلمه دارد !

( نکته : در رسم الخط جاری ، حرف "و" به کلمه بعدش متصل نوشته میشود. )

4 ... آیا میدانیم که فقط 29 سوره قران دارای حروف مقطعه هستند !

5 ... آیا میدانیم که حروف مقطعه انحصاری (غیر تکراری) فقط 14 تا هستند.

6 ... آیا میدانیم که مجموع حروف مقطعه تشکیل فقط 14 گروه می دهند !

7 ... آیا میدانیم که کوتاهترین آیه دارای حروف اسامی پیامبر ص و امیر المومنین ع چیست !؟

یعنی دارای م، ح، م، د و نیز دارای ع، ل، ی !؟ ::  -- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ --

8 ... آیا میدانیم که تنها حروف مقطعه تکی در قران کریم کدامین هستند !؟ حروف ن و ص و ق

9 ... آیا میدانیم که در قران کریم، کلمات داری 3 حرف "ن" فقط 14 تا هستند !

 «ن*ن*ن»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

10 ... آیا میدانیم که در قران کریم، کلمات داری 2 حرف "ق" فقط 14 تا هستند !

«ق*ق»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

11 ... آیا میدانیم که در قران کریم، کلمات داری 2 حرف "ص" فقط در 12 آیه هستند !

«ص*ص"»: ۱۳ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

. . .

12 ... آیا میدانیم که آیه صلوات (احزاب : 26) دارای 14 کلمه می باشد !

13 ... آیا میدانیم که آیه اذیت خدا و رسول (احزاب : 27) دارای 14 کلمه می باشد !

14 ... آیا میدانیم که آیه اذیت مومنین و مومنات (احزاب : 28) دارای 12 کلمه می باشد !


/ 0 نظر / 40 بازدید