مفاهیم و مثالهای جستجو برای جستجو در قرآن کریم

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           مفاهیم و مثالهای جستجو

برای جستجو در قرآن کریم میتوان از مجموعه (بانک) آیات، کلمات و/یا حروف استفاده نمود.

هر حرف و علائم آن بطور جداگانه در یک و یا دو خانه (بایت) نگهداری میشود.

جزییات قالب و الگو برای جستجو بطور کامل و یا ناقص از کاربر متقاضی دریافت میشود.

کاربر میتواند انسان و یا ماشین ( نرم افزار) باشد.

عمل جستجو با سعی در پیدا کردن موارد مطلوب از ابتدا تا انتهای ناحیه مورد نظر انجام میگیرد.

الگو برای جستجو میتواند بطور متصل و پیوسته و یا تشکیل شده از چند قسمت باشد.

در شرایط فعلی نرم افزار قادر به جستجوی الگو در درون هر آیه بطور مستقل میباشد

در الگوهای پخشی فرض میشود اجزای الگو میتوانند در طول محدوده مورد نظر با و یا بدون فاصله وجود داشته باشند.

در روش پخش پیاپی حروف کلمه و عبارت مورد نظر بصورت حروف پخش شده و با / بدون فاصله و پیاپی در طول هر یک از آیات مربوطه ظاهر میشوند.

دقت شود بین هر دو حرف از کلمه و عبارت مورد نظر ممکن است ترکیب از صفر و بیشتر حرف و کلمه دیگر قرار بگیرد.

انواع ویژگی یک الگو میتواند بر اساس مکان مطلق و نسبی در قرآن، سوره، آیه، فراز وکلمه تعریف و بکارگیری شود.

ویژگی های الگوی مورد نظر خود میتوانند بعنوان الگو جستجوشوند.

محل و ویژگی هایی مانند شروع، خاتمه، ترتیب، زیرالگوها و هر نوع مفهوم قابل تعریف و جستجو دیگر میتواند برای اجرای الگو و متن لحاظ شود.

نمونه هایی از مثال ها برای الگوهای ساده تا پیشرفته وجستجو برای آنها چنین هستند :

·        جستجوبرای آیات دارای کلمه الله ( با / بدون علامت و حرکت حرف آخر)،

·        جستجو برای کلمه خاص مشروط به داشتن تنوین (3 گانه) .

·        جستجو برای فراز "...الحق مِن ربّ...." با هر گونه پیشوند اولیه و یا پسوند برای ربّ.

·        جستجو برای فرازهای مشابه با "اطاعت خدا ورسول" در قالب سه کلمه پیاپی از مشتقات اطاعت، الله/ربّ و رسول/رسل.

·        جستجو برای آیات دارای حروف (با علائم) کلمه "مُجتَبَی" بطور پیاپی ( فقط 2 آیه با قالب "...مُ...ج...تَ...ب...ي..." ).

·        جستجو برای کلمات داری 3 حرف نون = حرف مقطعه تکی سوم ( فقط 14 مورد!)، 2 حرف ق = ... (فقط 14 مورد!)

·        جستجو برای آیات دارای حرف ص در ابتدا و یا انتها ( فقط 14 مورد !) / بدون "صا" در آخر

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن :  مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 36 بازدید