مهمترین هفت سین عالم

گفتش: مهمترین هفت سین عالم چیه !

گفت: اولا اینکه

لحظات و وروزها و سالها و عمر و عاقبت

شما و خانواده گرامی و دوستان گرامی،

ثانیا اینکه مهمترین هفت سین عالم بنظرم ایناست:

سلامتی و صحت دائمی و ابدی افراد و جوامع در

1- جسم و تن و بدن !

2- روح و روان و نفس!

3- آگاهی و علم و دانش !

4- فعل و عمل و رفتار !

5- خلوص و صبر و صداقت !

6- توکل و رضایت و تسلیم !

7- ذوب و فنا در حق و حقیقت !

البته با رعایت واجبات و محرمات ،

و مستحبات و مکروهات ،

و البته و صد البته با دوری از شبهات

انشاء الله تعالی

با عنایات خاصه از

برکت صلوات بر

محمد و آل محمد

و عطر "عجل فرجهم"

daliliali.persianblog.ir/archive

التماس دعا

/ 0 نظر / 3 بازدید