چند سئوال عاشورا

بیاد عاشورا و کربلا
و امام حسین علیه السلام و یارانش:

1- چند تحلیل برای عاشورا وجود دارد ؟
2- بهترین تحلیل ها از چه کسانی است ؟
3- معصومین (س) بهتترین تحلیل را کرده اند ؟
4- کدامین تحلیل از معصومین جامعترین است ؟
5- اهمیت هر امام در چه چیز اوست ؟
6- نوع شهادت امام ها مهمترین حجت و دلیل اوست ؟
7- سنت و زندگی امام مهمتره
یا روش شهادت یا وفات او ؟
8- اولویت با کدامین سنت امام و معصوم است ؟
9- آیات و احکام تک به تک مهم هستند ؟
باید رعایت شوند ؟
10- جمع بین آیات و سنت معصومین
چگونه باید باشد ؟
11- آیا امکان بیان بهترین اولویت
برای هر شرایط زمانی و مکانی و قومی
و ... ممکن است ؟
چه با آیات ؟ چه با کلام معصوم ؟
12- آیا هر جامعه انسانی در هر شرایط حجت دارند ؟
13- آیا حجت ها همیشه
همتراز و همسطح و یکسانند ؟
و یا اولویت دارند ؟
14- آیا عدل خداوند همیشه یکسان است ؟
لطف خداوند ... ؟
15- آیا امتحانات اقوام و قوم ها یکسانند ؟
یا سخت و آسان دارند ؟
16- حجت اکبر قرآن است یا رسول الله (ص)
یا معصومین یا همه ؟
17- اگر حجت کمتر شود چه میشود ؟
تکامل دیرتر می شد ؟ یا کمتر کامل می شدند ؟
18- اگر ای سئوالات غلط یا شبه انگیز باشند
از کجا می فهمیم ؟
19- سئوالات صحیح و یا صحیح تر کدامند ؟
... غلط و غلط تر ها کدامند ؟
20- پاسخهای صحیح و صحیح تر کدامند ؟
... غلط و غلط تر ها کدامند ؟
...
همدیگر را در طرح سئوالات، پاسخها
و نکات خوب و موثر
برای درک بهتر واقعه عاشورا
کمک کنیم.
/ 0 نظر / 4 بازدید