مشکل حق الناس

گفتش: اگر روز قیامت، همه مردمان، از ترس آتش،
از حق الناس و حق همدیگه بگذرند !  چی میشه !؟
اصلا کسی جرات دارد آتش رو ببیند و نگذرد !؟
گفت: صداش رو در نیار !؟
ما مردمان ، حالا که مساله آتش و جهنم هست  اینکارها رو می کنیم
اگر آتش هم نباشه دیگه چی میشه !؟
راستی !
اگه فرضا و از لطف و کرم هم، آتشی نباشه !
دیگه که همه رو "قاب قوسین او ادنی" نمی برند !
یعنی ! تا ابد دور تر از رحمت بیشتر از حق هستی !
آیا این خودش محرم شدن از رحمتی نیست
که می توانستی بهش برسی و
سعی و کوشش و توبه و عزم و جزم نکردی
تا به اون برسی !؟
آیا این افسوس نداره !؟
آیا این محرومیت واقعی نیست !
...
اعوذ بالله من شرور انفسنا و السیئات اعمالنا .
/ 0 نظر / 4 بازدید