به پیشواز حسین ع

اشک باران

اندک اندک جمع مستان میرسند           جمع یاران اشکباران می رسند

تشنگان خیمه گاه عشق و می             قافله ها - اشکباران می رسند

تا که قربان بهر مولا خود شوند              شاهدان ثار رحمان  می رسند

عاشقانی با ندای یا حسین                  از غدیر  و عید قربان می رسند

ذکر لبیک  - حول کعبه گفته اند         با حسینند   ذکر گویان  می رسند

در طوافش با حسین و آل او                 بوده اند بر یاد جانان می رسند

چشم ذوالحمد خون شود اندرمیان      ماه خون و اشک باران می رسند

/ 0 نظر / 4 بازدید