موظف به انجام وظیفه

 

1: پس اگر مسایل بزرگ را نگاه کنیم شاید میلیاردها میلیارد حالت داشته باشد
2: اگر یه مساله هزار نکته ی دو حالتی داشته باشد
پس 2 بتوان 1000 حالت داره ؟
یعنی تعداد حالت آن می شود 1 و 300 صفر جلوی آن
1: این چه ربطی با ایزو داره !؟
2: پس روش و مسیر انجام کار مهم است نه نتیجه کار
زیرا به نتیجه بهینه و مطلوب ممکن است
و قطعا خیلی وقتها نرسیم
1: پس اینکه می گن که ما موظف به انجام وظیفه هستیم نه نتیجه
حرف درستی است و پشتیبانی علمی و بروز داره !

/ 0 نظر / 3 بازدید