چند ترجمه ای ، چند سئوالی

س: بهترین ترجمه و بهترین سئوال کدامند ؟

ج: بهترین از چه نظر یا بهترین از چه نظراتی ؟

س: شما جواب سئوال مرا بدهید لطفا !

ج: هر نکته، عبارت، سئوال و یا متن را

می توان از چند لحاظ ترجمه کرد:

تحت الفظی (لغتواره ای)، رسمی، اقتباسی،

سلیسی، روزه مره ای، علمی، تقصیلی، تفضیلی، ....

س: اگه اینطوری بیان شود، کدوم یکی بهتر می شه ؟

ج: ژاپنی ها معمولا یه جواب کلیشه ای دارند که میگه :

"در شرایط مقتضی، تصمیم مقتضی را می گیریم!"

اگر شما کل شرایط گوینده و مخاطبین

و نیز محیط را تشریح کردی ،

من هم انوقت پاسخ رو تشریح می کنم

و گر نه تکرار می کنم که

در شرایط مقتضی، تصمیم مقتضی را

برای نوع بیان و ترجمه و سئوال می گیرم!

/ 0 نظر / 4 بازدید