گروه تایید شده

گفتش:
با کدوم گروه باشیم خدا بیشتر خوشش میآد !؟
به کدوم رای بدیم یا ندیم بهتره !؟

گفت: هر کدوم که خداوند صراحتا در قرآن اسم برده !!!
و تاکید کرده ! دو سه دفعه یا بیشتر اسم برده !!!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ ﴿آل‌عمران: ١۵٩﴾
2 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ ﴿التوبة: ۴﴾
3 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ ﴿التوبة: ٧﴾
4 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ﴿البقرة: ١٩۵﴾
5 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ﴿المائدة: ١٣﴾
6 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ﴿الحجرات: ٩﴾
7 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ﴿المائدة: ۴٢﴾
8 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ ﴿الممتحنة: ٨﴾
9 إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ﴿البقرة: ٢٢٢﴾
10 فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَّقِینَ ﴿آل‌عمران: ٧۶﴾
12 وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ﴿المائدة: ٩٣﴾
13 وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ﴿آل‌عمران: ١٣۴﴾
14 وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ﴿آل‌عمران: ١۴٨﴾
15 وَاللَّهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِّرِینَ ﴿التوبة: ١٠٨﴾
16 وَاللَّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِینَ ﴿آل‌عمران: ١۴۶﴾

 

/ 0 نظر / 4 بازدید