کدوم دعا در محرم

کدوم دعا در محرم بهتره !؟ :

1- کربلا نصیبم بشه
یا به مقام سربازی امام حسین برسم !؟

2- به مقام سربازی امام زمان برسم
یا همه ما به آن مقام برسیم !؟

3- همه ما به آن مقام برسیم
و یا همه ما و شما و نسل ما و شما برسیم !؟

4- همه ما و شما و نسل ما و شما برسیم
یا هم برسیم و هم باقی بمانیم تا آخر !؟
....
راستی !

1- چه جوری دعاهای خودمون رو توسعه بدهیم !؟
توسعه پایدار و فزاینده !؟

2- آدم وقتی پیش معشوق خود می ره
چیزی بخواهد بهتره
یا فقط مناجات بکنه بهتره !؟

3- آیا مناجات کردن با معشوق
همان خوبیهای اون رو فقط گفتنه !؟

4- آیا درسته که اگه ما چیزی از معشوق نخواهیم ،
حتما او بهترین ها رو بما میده !؟
....
/ 0 نظر / 4 بازدید