روزنامه تاریخ

 

1- اگر هر روز،‌یه روزنامه چاپ می شد چی می شد. !؟
2- خوابی !؟ هر روز هزاران روزنامه چاپ می شه توی دنیا !
1- منظورم در طول تاریخ بشر !!! اگر می شد چی می شد !؟
2- هیچ چی !؟  همین آش و همین کاسه !!! مثل همین سال ها می شد.
1- یعنی چپ و راست و وسط و .... همیشه این طوری می بودند.
    واقعا ..!... زمان پیامبران و غیر زمان معصومین چی !؟
2- اصلا مثل اینکه تاریخ بلد نیستی و نخوندی !؟؟؟ همیشه همه جور آدم بوده اند !
1- زمان آدمهای خوب تاریخ !؟  زمان قهرمانان تاریخ !!؟  بازم همین می شد !!!؟؟
2-  عجب آدمی تو هستی !!!
      با پیغمبراش این کارا رو بکنن   .. با آدمای عادیش نمی کنن !!!!؟؟؟؟؟
/ 0 نظر / 5 بازدید