سوابق تدریسم

سوابق تدریس (اخیر/علاقه):
• کارشناسی ارشد:
امنیت شبکه های کامپیوتری، شبکه های کامپیوتری پیشرفته،
سیستم عامل پیشرفته ،

• کارشناسی (اخیر):
اصول امنیت شبکه های کامپیوتری، مهندسی اینترنت،
شبکه های کامپیوتری ، سیستم عامل ، شبیه سازی کامپیوتری،
آزمایشگاه شبکه، طراحی و پیاده سازی زبانهای کامپیوتری، طراحی الگوریتمها،

• (گذشته : )
معماری کامپیوتر ، هوش مصنوعی ، نظریه زبانها، کامپایلر ،
ذخیره و بازیابی اطلاعات ، محاسبات عددی ،
ساختمان داده ها، زبان ماشین ، برنامه سازی پیشرفته،
برنامه سازی مقدماتی ، زبان تخصصی (کامپیوتر) ، روش ارائه مطالب،

دروس/ حوزه های مورد علاقه :
• امنیت شبکه های کامپیوتری، مهندسی اینترنت،
شبکه های کامپیوتری، سیستم عامل پیشرفته،
• امنیت داده ها ، واقعیت مجازی، رباتیک، هوش مصنوعی،
استنتاج و درک خودکار/ مجازی

پروژه ها / طرح های مورد علاقه :
• مهندسی اینترنت ( پروتکل ها، شبکه های ارتباطی،
کاربردها ،امنیت، ارزیابی، آینده نگری )،
• هوش و درک مصنوعی
( استخراج خودکار دانش، علم ، اطلاعات، مطلب، مقاله، موضوع، کتاب و ارائه)،
• رباتیک ( رفتار، احساس و عکس العمل خودکار و مجازی)
/ 0 نظر / 3 بازدید