قانون بهتره یا داستان

قانون بهتره یا داستان:
خداوند در واقعه حضرت آدم و شیطان و دستور سجده

با یک نمایش و داستان و واقعیت

بجای هزاران دستور منطقی و عقلی

و اخلاقی و فلسفی و خشک و خالی،

تاتر هستی را ادامه داد.

تماشاگران هر تاتر

اگر اهل بینش و درک و عمق مطالب نباشند

همیشه در کنار دوستان بودن را

بر درس گرفتن از تاتر ترجیح می دهند

مخصوصا اگر سرگرمی های جذاب کوتاه دوره هم

جلب توجه نماید.

ولی خواص و اخص و بالاترها

خود را برای نمایشهای بعدی آماده می کنند

که شاید کارگردان و نمایشنامه نویس اصلی (خدا)

از خود ایشان بعنوان بازیگر نمایشهای بعدی استفاده کند

تا باقی مردم دور و بر تاتر حقیقی

برای دیدن و درس گرفتن داشته باشند......

{ و این سریال همچنان ادامه دارد .... }

/ 0 نظر / 4 بازدید