اشارات ولایی قرآن - مجموعه ویدئوهای آموزشی - تبلیغی

اشارات ولايي قرأن

نرم افراز مورد نياز

خلاصه نکات، اهداف، روشها و ویژگیها

:::::::::::::::::::::::::::

1.        تولید نرم افزار کمک مفسر و محقق و مُبَلّغ قرآنی

2.        شناسایی تشابه، تناسب، تقارن و تناظر در قرآن

3.        تناسب درونی - برونی قرآن کریم با حقایق هستی

4.        تناسب با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت

5.        روش و متدلوژی اصلی عملیات تلفیقی

6.        تلفیق یعنی همه روشهای پیشفرضی

و نیمه تا تمام خودکار و تعاملی

7.        امکان تعامل با فایل های داده وکاربر و سیستم فرضی

8.        امکان تعریف و جستجو و یافتن

و نمایش و ارسال مناسب الگوها

9.        تعریف هر الگو بعنوان دنباله ایی کامل و ناقص

از حروف و علائم دارای ویژگیهای منتخب

10. الگوها برای فرازهای متصل و منفصل

11. مدیریت محدوده جستجو بصورت پیشفرضی، از فایل و یا تعاملی

12. مدیریت جستجوی  درونی و برونی

در آیه، آیات، سوره، سور منتخب

13. ارائه آمار دقیق و مستند تفکیکی و ترکیبی

14. مدیریت زیبا سازی نتایج و پوستر سازی و ارسال انها

15. خودکار سازی جستجو برای فرازها در ایات و احادیث

و یا در مطالب منتخب

16. امکان تلفیق همه مراحل قبلی و بعدی

در هر فاز اجرایی نرم افزار

17. امکان اضافه کردن ترجمه ها و زبانها

18. امکان ساختن کلیپها از مراحل ایجاد الگو

و جستجو و یافتن نتایج

19. تولید خودکار متن و جزوه و پوستر و انیمشن و اینفوگرافی

20. امکان اجرای عملیات مشابه در سایر متون و سایر زبانها

21. ارائه نرم افزار برای محیط های ویندوز و آیفون

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

علی دلیلی-  پیشنهاد دهنده      نظریه اشارات ولایی قرآن

09123459914– daliliali@gmail.com

آماده همکاری و تعامل با تفاهم در شرایط متقابل

با همه  علاقمندان در سراسر ایران و جهان/ 0 نظر / 37 بازدید