حدیث حضرت ابی عبدالله (ع) به داود بن کثیر

آیا نخوانده ای حدیثی را که حضرت ابی عبدالله (علیه السلام) به داود بن کثیر می فرماید:

یا داود -- نتیجهٔ جستجو  برای «"داوود»:  ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

 نحن الصلوة فی کتاب الله عزوجل -- نتیجهٔ جستجو برای «اقیمو+صلاه»: ۲۶ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

  و نحن الزکوة -- نتیجهٔ جستجو برای «اتوا+زَکَاة»: ۲۴ مورد در ۱۲ آیه یافت شد

و نحن الصیام -- نتیجهٔ جستجو برای «صوم»: 14 مورد در ۱۱ آیه یافت شد

و نحن الحج -- نتیجهٔ جستجو برای «حج"»: 11 مورد در ۷ آیه یافت شد

و نحن الشهر الحرام -- نتیجهٔ جستجو برای «شهر!شهرین!اشهر»: 12 مورد در ۹ آیه یافت شد.  

 و نحن البلد الحرام -- نتیجهٔ جستجو برای «بلد»: ۱۴ مورد در ۱۴ آیه یافت شد.

و نحن کعبة الله و نحن قبلة الله -- نتیجهٔ جستجو برای «قِبلَه|کعبه!ظالمین»: 5 مورد در ۵ آیه یافت شد.

 و نحن وجه الله قال الله تعالی «فاینما تولوا فثم وجه الله». -- نتیجهٔ جستجو برای «وجهه"»: 14 مورد در ۱۴ آیه یافت شد

/ 0 نظر / 3 بازدید