رعایت جایگاه

گفتش: چند تا حدیث می شناسی
که دل نداری تمامش رو رعایت کنی !؟
گفت: فراوونه ! می ترسم رعایتش کنم
کم بیاورم، آماده نکرده باشم خودم رو،

باعث بشه که
همین قدر دین و ایمونم رو هم از دست بدهم !!!

-----------------------------------------

خدا بیامرزه کسی رو که

جایگاه خودش رو می دونه !

و حرف و عملش به اندازه اعتقاد و باورش هست !

نه کمتر ، نه بیشتر !

/ 0 نظر / 3 بازدید