بالاخره مولی/مولا در قران چند تاست ( خوباشون ) !! ؟؟بالاخره مولی/مولا در قران چند تاست ( خوباشون ) !! ؟؟ //

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

نتیجهٔ جستجو برای «مولا!بئس»:

۱۶ مورد در ۱۲ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

مَوْلَانَا مَوْلَاکُمْ مَوْلَاهُمُ الْمَوْلَىٰ مَوْلَاهُ
مَوْلًى مَّوْلًى مَوْلَى مَوْلَىٰ


بالاخره مولی/مولا در قران چند تاست

( خوباشون ) !! ؟؟ //

... نتیجهٔ جستجو برای «"*(الله|هو|انت) *مولا*"»:

۱۰ مورد در ۱۰ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

ۚ أَنتَ مَوْلَانَا
اللَّهُ مَوْلَاکُمْ ۖ
اللَّهِ مَوْلَاهُمُ
اللَّهَ مَوْلَاکُمْ ۚ
هُوَ مَوْلَانَا ۚ
هُوَ مَوْلَاکُمْ ۖ
اللَّهَ مَوْلَى ۚ
وَاللَّهُ مَوْلَاکُمْ ۖ
هُوَ مَوْلَاهُ

نتیجهٔ جستجو برای «"*(نعم) *مولا*"»:
۲ مورد در ۲ آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

ۚ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ ۖ
فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ

=========>>>>

پس 10+2=12 !!!

(( مشکل نرم افزاره -- نرم افزار تنزیل دات نت
که از سایت ذکر دات اُ-آر-جی میشه گرفت !!!
که درست نمیشمارد بعضی وقتها !!! 
(( ولی خیلی خیلی خوبه برای این کارها ))

و باید جدا جدا بشماریم !!!

مثل این مورد :: نتیجهٔ جستجو برای

«"*(الله|هو|انت|نعم) *مولا*"»:

۱۰ مورد در ۱۰ آیه

-- که دیدید !!!!!! ))

/ 0 نظر / 52 بازدید