ناسزای جالب

ناسزای جالب

1- اگر خواستی به کسی ناسزا بگی .....
2- منظورت  ناسزای زشت و بد که نیست !؟ نه !؟
1- یعنی یه جوری خواستی بهش بفهمانی که 
    کارش خیلی خیلی غلطه ..! می فهمی که چی میگم.
2- خیلی آسونه ! بهش بگو که :
    اگر من جای توبودم و این کارهارو می کردم ...
    ... اونوقت هر کس صد تا فحش بمن می داد حقم بود...!!!
1- .. یعنی اون وقت هیچی نمی تونه به تو بگه ... آخه ...
2- ... درسته .. آخه من که به او چیزی نگفتم ... ولی ...
1- ... ولی .. هر که باید بفهمه ... حتما خوب می فهمه مساله رو ..  (-:
/ 0 نظر / 3 بازدید