آخر پررویی

آخر پررویی :


گفتش: اگر یه نفر از اون پر روها 

تو خواب فکر کنه که خدا اومده پایین العیاذ الله

از اون خدا چی می پرسه مثلا !؟


گفت: احتمالا میگه "من سئوال ندارم

ولی فکر میکنم که

شاید شما خالق باشید، شاید‌!

ولی الان من بهتر می فهم چه باید بکنم

چون عقلم به من اینو میگه !!! "


گفتش: اونوقت اون خدا، توی خواب، توی فکرش،

ظاهرا چی جواب ممکنه بده ؟


گفت: احتمالا ! شاید حتما میگه :

این ور آب بحساب تو !

اونور آب نوبت منه که تسویه حساب کنم

! میگی نه ! انور وا میستم

وقتی اومدی بحساب شما میرسم !

/ 0 نظر / 4 بازدید