اشارات ولایی با تکرارهای ولایی و با اعداد ولایی ربط دارند !؟

اشارات ولایی با تکرارهای ولایی

و با اعداد ولایی ربط دارند !؟

 

آیا اعداد 5 و 7 و 12 و 14

و مضارب آنها برای من و شما آشنا هستند !؟

و با عترت و ولایت ربط دارند !؟

 

....................................................

 

نتیجهٔ جستجو برای «عبادنا»:

۱۲مورد در ۱۲آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

عِبَادِنَا لِعِبَادِنَا عِبَادَنَا

 

نتیجهٔ جستجو برای «"عبادی»:

۱۲مورد در ۱۲آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

عِبَادِی عِبَادِیَ

 

نتیجهٔ جستجو برای «.عبادی»:

۵مورد در ۵آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

لِّعِبَادِیَ لِّعِبَادِی بِعِبَادِی

 

نتیجهٔ جستجو برای «"*عباد الله"»:

۷مورد در ۷آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

عِبَادَ اللَّهِ عِبَادَ اللَّهِ ۖ عِبَادُ اللَّهِ

 

نتیجهٔ جستجو برای «ع*ب*د+خ*ل*ص»

: ۲۸مورد در ۱۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

لِعِبَادِهِ عِبَادِنَا عِبَادَکَ عِبَادَ فَاعْبُدِ نَعْبُدُهُمْ أَعْبُدَ أَعْبُدُ لِیَعْبُدُوا

خَالِصَةً الْمُخْلَصِینَ مُخْلِصًا الْخَالِصُ مُخْلِصِینَ

 

نتیجهٔ جستجو برای «بالعباد»:

۵مورد در ۵آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

بِالْعِبَادِ

 

نتیجهٔ جستجو برای «ب*عبادِ»:

۱۴مورد در ۱۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

بِالْعِبَادِ بِعِبَادِهِ بِعِبَادِی

 

نتیجهٔ جستجو برای «عبادی!بعبادی»:

۱۴مورد در ۱۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

عِبَادِی لِّعِبَادِیَ لِّعِبَادِی عِبَادِیَ

 

نتیجهٔ جستجو برای «"*مِن *عباد*"»:

۲۸مورد در ۲۸آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

مِنْ عِبَادِهِ ۖ مِنْ عِبَادِکَ مِنْ عِبَادِهِ ۚ مِنْ عِبَادِنَا مِنْ عِبَادِهِ

مِّنْ عِبَادِنَا مِّنْ عِبَادِی مِنْ عِبَادِکُمْ

مِّنْ عِبَادِهِ مِّنْ عِبَادِیَ مِنْ عِبَادِنَا ۖ مِنْ عِبَادِنَا ۚ

 

نتیجهٔ جستجو برای «"*مِن *عباده"»:

۱۴مورد در ۱۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

مِنْ عِبَادِهِ ۖ مِنْ عِبَادِهِ ۚ مِنْ عِبَادِهِ مِّنْ عِبَادِهِ

 

نتیجهٔ جستجو برای «"*مِن *عباد*"!عباده»:

۱۴مورد در ۱۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

مِنْ عِبَادِکَ مِنْ عِبَادِنَا مِّنْ عِبَادِنَا مِّنْ عِبَادِی

مِنْ عِبَادِکُمْ مِّنْ عِبَادِیَ مِنْ عِبَادِنَا ۖ مِنْ عِبَادِنَا ۚ

 

نتیجهٔ جستجو برای «ع*ب*د+مومن»:

۲۷مورد در ۱۲آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

وَلَعَبْدٌ اعْبُدُوا الْعَابِدُونَ أَعْبُدُ تَعْبُدُونَ عِبَادِهِ یَعْبُدُونَ عِبَادِنَا عَابِدَاتٍ

مُّؤْمِنَةٌ مُّؤْمِنٌ مُّؤْمِنِینَ الْمُؤْمِنِینَ الْمُؤْمِنُونَ مُّؤْمِنُونَ مُّؤْمِنَاتٍ

 

نتیجهٔ جستجو برای «ع*ب*د+مومن|یومن|تومن»:

۳۳مورد در ۱۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

عِبَادِی وَلَعَبْدٌ اعْبُدُوا الْعَابِدُونَ أَعْبُدُ تَعْبُدُونَ عِبَادِهِ یَعْبُدُونَ عِبَادِنَا

عَابِدَاتٍ وَلْیُؤْمِنُوا یُؤْمِنَّ مُّؤْمِنَةٌ یُؤْمِنُوا مُّؤْمِنٌ

مُّؤْمِنِینَ الْمُؤْمِنِینَ الْمُؤْمِنُونَ مُّؤْمِنُونَ تُؤْمِنُوا مُّؤْمِنَاتٍ

 

نتیجهٔ جستجو برای «مومنه|مومنات»:

۲۸مورد در ۲۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

مُّؤْمِنَةٌ الْمُؤْمِنَاتِ مُّؤْمِنَةٍ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِّلْمُؤْمِنَاتِ

مُؤْمِنَةٍ مُّؤْمِنَةً مُّؤْمِنَاتٌ الْمُؤْمِنَاتُ مُؤْمِنَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ

 

نتیجهٔ جستجو برای «"*آمن؟ بالله"»:

۱۴مورد در ۱۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَ بِاللَّهِ

 

نتیجهٔ جستجو برای «"*یومن؟ بالله"»:

۱۴مورد در ۱۴آیه یافت شد.

جزئیات جستجو

یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَیُؤْمِن بِاللَّهِ یُؤْمِن بِاللَّهِ

 

...

 

(( اگر 100 و 1000 و دهها هزار مورد بشوند

آیا باید من و شما را

به خدا و رعایت حرف و حق او

و فرستادگان و معصومین بر حقش ص/س/ع

بیشتر نزدیک بکند

در توجه و  فکر و درک و فهم  و نیت  و عزم و جزم

و عمل و صبر و  خلوص و توکل و رضایت و و و و

!!!

؟؟؟

...

اگه چسبید ... صلوات

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

شما میتوانید با پیوند و لینک ذیل

عضو گروه اشارات ولایی قران در شبکه تلگرام نویسنده بشوید

(( ادامه عضویت فقط وجود امکانات و با رعایت دقیق شرایط ))

https://telegram.me/joinchat/B0iM1QFDGf6cKMJ78p4-0A

 

/ 0 نظر / 50 بازدید