همه اش مهمه ؟ نگاه ها و نکته ها !

نگاه ها و نکته ها

      1.    استقلال و برتری حضرت حق (جل و علا) از همه موجودات اساس و مقدمه همه چیز است.
2.      برتری حضرت دوست را در سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر را باید دید.
3.       رساندن موجودات به کمال خودشان با لطف و کرم الهی از اهداف و علل وجودی آفرینش است.
4.       -آیا گریه امیرالمومنین در چاه جز بخاطر افزونی لحظه ای دیون او بخداوند بخشاینده بوده است ؟
5.       -ما بنا من نعمت فمن الله : آنچه از خوبیها بما می رسد از خداست ( و لحظه به لحظه به او مدیون تر میشویم ).
6.       . اینما تولوا فثم وجه الله: اگر در هر چیزی وجهی از خداوند را دیدم و رعایت کردم هنر کرده ام.
7.       . آنچه خوبی و بدی به دیگران می کنی ذره ای بیش در مقابل آنچه با آنها بخود می کنی نیست.
8.       . به تعویق انداختن توبه از کناه صغیره، خود یک گناه کبیره است (احتمالا).
9.       . خواص در خوشیها و راحتیها بیشتر بسوی خداوند می روند و عوام در بدیها و سختیها.
10.   . در آزمایش اولیه (سجده)، ابوالبشر، ملائکه، و شیطان(ابلیس) سه نوع عکس العمل مختلف داشتند
 
11.   . در مسایل مادی به زیر دست خود بنگرید ( و از امکانات خود شاکر باشید).
12.   . در مسایل معنوی به بالا دست خود بنگرید ( تا خود را بالاتر ببرید).
13.   . معنی و تفسیر "علیکم انفسکم" این است که آخرین و مهمترین حرف به بشر این است که خودت را دریاب.
14.   . نا امیدی به رحمت خداوند از کشتن هزاران پیامبر بدتر است.
15.   . و لا تقنطوا من رحمت الله را باید همیشه در دل زنده داشت – و اصلا استثناء بردار نیست.
16.   . و من یتق الله یجعل له مخرجا ( و یا فرقانا): اگر در کاری راه خروج نمی بینی به درجه تقوای خودت شک کن.
17.   . همیشه به آنچه نزد خداوند است بیشتر (و مطلق) امیدوار باش تا آنچه نزد دیگران ( و تو) است.
18.   - پیگیری توسعه دادن و کاملتر کردن مساله و راه حل آن روش مناسب رسیدن به جواب مسائل بزرگ است.
19.   - ساده کردن مسائل بهترین نقطه شروع به حل و درک آنها است (ویژگی ها را در ابتدا کم کردن).
20.   . اصل وجود و مراتب آن و نیز اصل تناقض زیر بنای اولیه تمام افکار و عقاید و مباحث و نتایج است.
 
21.   . انسان باید همیشه  و مبانی فکری خود را منظم، اصلاح و بروز نماید.
22.   . تعیین اولویت ها و اهم – مهم کردن امور و اصلاح متناوب آنها، باعث تسریع و تصحیح و تکمیل جهت و عمل حرکت می شود.
23.   . راههای اساسی ممکن ، عقلی، منطقی، فلسفی، عقیدتی، اخلاقی، عرفانی، اجتماعی، علمی، فنی، تجربی، سیاسی، اقتصادی، تاریخی ، .... و ... می باشد
24.   . شاه کلید راه حل تمام مسائل، مشکلات، درک و فهم ها، شناخت موجودات، قبول و رعایت مراتب، مقامات، درجات، درکات و طیف موجود در امور و مسایل مورد نظر و مورد بحث است.
25.   . قبول ،وتعاریف و درک و اثبات قضایای اولیه وحداقلی آن راه همان نیاز اولیه برای حرکت است.
26.   . گستردگی و عمق نگاه و دیدگاه ها، چاره ساز و پیش برنده و تسریع کننده بسوی کمال و تکامل است.
27.   . نمیتوان به معاد مطلوب بدون نیروی هدایت کننده بیرونی (پیامبران) و درونی (عقل) رسید.
28.   . نیاز اولیه و خلاصه چارچوب و اساس حرکت در هر راهی باید ابتدا تبیین شود.
29.   . همچنین وجود شبکه یکطرفه و غیر دوار علل و معلول و اصل عدم تسلسل علل تا بینهایت بدیهی است
30.   اگر در ماسوای مجموعه کهکشان های شناخته شده ای 14 میلیارد سال نوری، و در فاصله دورتری، مجموعه کهکشانهای کوچکتر و بزرگتری باشند .... و ...الی آخر ....، فکر همین مطلب ،‌ما را به  و نادانی و ناچیزی خودمان واقف میکند.
 
31.   آیا نشانه های دجال آخر زمان با نشانه های جهان دیجیتال یکی نیست ؟ یک چشم ؟ 
32.   شاید اگر دستگاه معادلات کل و یا جزیی از زندگی خود را بنویسیم باز صفر، یک ، چند و یا بینهایت جواب داشته باشد. ! اینطور نیست ؟
33.   مدیریت بزرگترین مجموعه ها را میتوان با ساختار سلسله مراتبی و چند لایه ای به نحوه صحیح انجام داد.
34.   آیا مقام خداوند تعالی از مقام یک کارگردان، تهیه کننده، فیلمنامه نویس، صحنه پرداز و .... پایین تر برده شده است؟
35.   وقتی معنی چیزی را واقعا میتوان فهمید که در تعریف و توضیح آن هرگز دور و تسلسل و تکرار نباشد.
36.   اگر هر یک از 313 یار امام زمان (عج) خود 313 یار داشتند و الی آخر.... . ما در کدام لایه و ردیف در این سلسله مراتب می بودیم یا هستیم؟
37.   نکته  آیا می شود 10 میلیارد نفر را در گروه های 10 نفری و در یک ساختار حدود 10 لایه ای قرار داد ؟
38.   "چکار بکنم " تنها و تنها سئوال موجود در عالم است ، در هر لحظه و در هر شرایط.
39.   استدراج و درجه درجه بطرف پستی و بدیها کشیدن کار شیطان است.
40.   استدراک و گام بگام بطرف خوبیها کشیده شدن کار خداوند است.
 
41.   اگر امروز فلان نکته را رعایت نکنم، در آینده، تلاشم برای بدتر بودن و نبودن بیهوده خواهد بود.
42.   اگر برای بالاتر رفتن کوشا نباشی روزی برای بیشتر سقوط نکردن تلاش بیهوده خواهی کرد.
43.   بزرگی خداوند را، درعلم و قدرت و حکمت او در ت
/ 0 نظر / 3 بازدید