عدل یعنی ...

1- چه جوری عدل را بفهمم ؟
2- معلمی ؟‌استادی ؟ مدیری‌؟‌ پدر یا مادری ؟ چه کاره ای ؟
1- شما بفرمایید ! ما بالاخره یه کاره ایم !!
2- اگر برای امتحان دادن،‌ وقتی فقط  یه نقطه روی ورق بذاری و جوابها را نداده ای
    میتونی به معلم بگی،‌ تو عدل نداری و عدالت را رعایت نکردی !!!؟ و نمره بد  داده ای !!؟؟
1- معلومه دیگه !  نمیشه گفت !
2- پس چرا هنوز که فیلم هستی - نه قسمت دنیاش نه آخرتش - تموم نشده
    اینقدر دم از عدل و عدالت و حق و ... می زنی !...
/ 0 نظر / 3 بازدید