روش تصمیم گیری

گفتش: ما معمولا چه جوری تصمیم می گیریم !؟

گفت: خودت ببین بین کدوم دو تا

از میون این دو تا ها رو !!!

معمولا انتخاب می کنیم !!!

1- یکی از خوب ترین ها، خوب تر ها ، یا خوب ها

2- با یکی از متوسط ها

3- یا با یکی از

بد ها، بدترها یا بدترین ها

... راستی شاید هم با :

نمی دانم ها، شانسی ها، ولش کن ها،

باداباد ها، ....

الکی ها، نمکی ها !!!

/ 0 نظر / 3 بازدید