مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی 1. اشارات و امامت-2

اشارات ولایی قرآن کریم

مجموعه مطالب 2 - چکیده ها

در راستاي مدیریت عالیه، ارائه و کاربردِ

پژوهشها، نظریه ها و تأسیس علوم نوین قرآنی

1.           اشارات و امامت-2

 در راستای پژوهش و شناخت بیشتر قرآن کریم، و ارائه واقعیتها و کشفیات بیسابقه اخیر،


بر اساس علم امنیت اطلاعات و رمزنگاری، و نهان نگاری / نهان یابی متنی، و نیز

همآهنگ با شواهد تاریخی و فرهنگ عترت و معرفی قرآن ژنوم حقایق هستی ::

موضوع این یادداشت :: قرآن : ژنوم امامت 12گانه

خلاصه برخی نهان نگاری ممکن اسامی 12 امام معصوم س ع

12 امام / اَئِمّه :: فقط 12 آیه دارای کلمات .. إِمَام / اَئِمّه ..

فقط 12 آیه دارای کلمه ..وَلِیُّ.. (( بیاد فراز ..إِنَّمَا وَلِیّکُم..))

فقط 12 آیه دارای کلمه ..مولا.. (( مستقل از ..بِئس...مولا..))

امام مجتبی ع : امام دوم

فقط 2 آیه دارای حروف مرتب و پیاپی ..مُ..ج..تَ..بَ..ي..

فقط 2 آیه دارای حروف مرتب و منفصل و پیاپی إمام حسن المجتبی

فقط 2 آیه دارای کلمات دقیق و پیاپی ...حسن.....کریم...

مستقل از علائم و حرکات

امام حسین ع : امام سوم

فقط 3 آیه دارای حروف پیاپی ح.....س.......ین (( دقیقا از ابتدا تا انتها ))

فقط 3 آیه برای هر یک از فرازهای ...فرات... // فوزًا عظیمًا //

السفینه // سکینه // سکینته // ذبّح // ...ذبح... ابناء // ... (( و دهها مورد دیگر ))

فقط جمعًا 10 آیه دارای کلمات ..کرب.. یا ..بلاء.. (( یادآوری : کربلا یعنی کرب و بلاء ))

اشاره / ژنوم برای 10 محرم 61 !؟ برای شهادت اکبر و اصغر ع

سوره 10 آیه 61 دارای کلمات اکبر و اصغر است !!!

امام صادق ع : امام ششم

فقط 6 آیه دارای کلمه صادقون !

فقط 6 آیه دارای کلمه صادق و حروف جَ + ع + فَ + ر ! (مستقل از ترتیب)

فقط 6 آیه دارای حروف پیاپی ..صَ..ا..دِ..قْ.. ! (با علائم دقیق)

امام کاظم ع : امام هفتم

فقط 7 آیه دارای حروف پیاپی ...ک...ظ...م... ! (مستقل از حرکات)

فقط 7 آیه دارای حروف پیاپی ...موسی..ال..ک..ا..ظ..م... !! (مستقل از حرکات)

فقط 2 آیه دارای کلمه کاظمین (( یادآوری: کاظمَین محل دفن امام کاظم ص))

امام عسکری ع : امام یازدهم

فقط 11 آیه دارای حروف پیاپی ...عَ...س...ک...رِی... ! (با علائم دقیق)

امام زمان عج : امام دوازدهم

فقط 12 آیه دارای کلمه با حروف پیاپی ...م...ه...د...ی... !! (مستقل از حرکات)

فقط 12 آیه دارای حروف منفصل و پیاپی از فراز محمد القائم ((عج))  بصورت

..م..ح..م..د..ا..ل..ق..ا..ئ..م.. (( مستقل از حرکات و علائم))

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

صدها و هزاران موارد مشابه، جذاب، جالب، بیسابقه برای جزییات در حقایق تاریخی، عقیدتی، طبیعی، ...

قابل انجام با جستجو و بررسی توسط همه افراد،

با اعتقادات مختلف، مستقل از دین و مذهب، با نرم افزارهای قرآنی، با رسم الخط های مختلف،

خاصه با نرم افزار اشارات ولایی قرآنی قابل دسترسی در کانال پژوهشگر و کافه بازار

خودمان قرآن را بررسی نماییم ! به اعجاز قرآن یقیین بیشتر، در ابعاد مختلف، در بروز بودن،

باور و اعتقاد عمیقتر داشته باشیم. خودمان ژنوم هستی را کشف نماییم ،

انتشار دهیم، باور کنیم و رعایت نماییم.

00000000000000000000000000000000000000000000000000

گروه های منابع : قرآن کریم، تفاسیر، روایات، احادیث، اینترنت،

منابع پژوهشگر: کانال تلگرام، وبلاگ ها، نرم افزار اشارات ولایی، کانال آپارات، نوارهای صوتی، نوارهای ویدیوئی، فایلهای متنی، پوسترها،

سوابق نویسنده : دکترای کامپیوتر از 1370، ارشد کامپیوتر از 1358، کارشناسی ریاضی از 1354

ایده پردازو پژوهشگر ارشد اشارات ولایی قرآن : مهندسی معکوس تناسب و تناظر درونی و برونی قرآن با حقایق - با شریعت، عترت، تاریخ و طبیعت،

پژوهشگر ارشد، عضو موسس و مدیرعامل مرکز پژوهشهای قرآنی نور ولایت مبین، عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی بصیر(آبیک) (...-82)

دبیر و عضو شورای راهبری فناوری اطلاعات وزارت علوم (87-85) ، عضو گروه ارزیابی وزارت علوم و دانشگاه ها (88-85)

عضو هیأت علمی و مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه شاهد (85-75)، پژوهشگر مرکز مخابرات ایران (75-71)

daliliali@gmail.com + telegram.me/daliliali + Telegram.me/quranhints + 09123459914


/ 0 نظر / 37 بازدید