قانون بهتره یا داستان

قانون بهتره یا داستان:


خداوند در واقعه حضرت آدم و شیطان و دستور سجده

با یک نمایش و داستان و واقعیت

بجای هزاران دستور منطقی و عقلی و اخلاقی و فلسفی و خشک و خالی،

تاتر هستی را ادامه داد.

تماشاگران هر تاتر اگر اهل بینش و درک و عمق مطالب نباشند

همیشه در کنار دوستان بودن را بر درس گرفتن از تاتر ترجیح می دهند

مخصوصا اگر سرگرمی های جذاب کوتاه دوره هم جلب توجه نماید.

ولی خواص و اخص و بالاترها

خود را برای نمایشهای بعدی آماده می کنند که

شاید کارگردان و نمایشنامه نویس اصلی (خدا)

از خود ایشان بعنوان بازیگر نمایشهای بعدی استفاده کند

تا باقی مردم دور و بر ایشان

یک تاتر حقیقی برای دیدن و درس گرفتن داشته باشند

...... { و این سریال همچنان ادامه دارد .... }

/ 0 نظر / 3 بازدید