مخالفین

س:
به کدوم گروه های سیاسی و عقیدتی رای ندهیم !!!!!!!

ج: من و تو بهتر میدونیم یا خدا و رسول و اولیاء !!!!؟؟؟؟؟
هر کدوم که خدا دوستوشون نداره به اونها رای نده !!!!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1 ان الله لَا یُحِبُّ الْخَائِنِینَ ﴿الأنفال: ۵٨﴾
2 ان الله لَا یُحِبُّ الْفَرِحِینَ ﴿القصص: ٧۶﴾
3 ان الله لَا یُحِبُّ الْکَافِرِینَ ﴿آل‌عمران: ٣٢﴾

4 ان الله لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ﴿البقرة: ١٩٠﴾
5 ان الله لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ﴿المائدة: ٨٧﴾
6 ان الله لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ ﴿القصص: ٧٧﴾

7 ان الله لَا یُحِبُّ کُلَّ خَوَّانٍ کَفُورٍ ﴿الحج: ٣٨﴾
8 ان الله لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿لقمان: ١٨﴾
9 ان الله لَا یُحِبُّ مَن کَانَ خَوَّانًا أَثِیمًا ﴿النساء: ١٠٧﴾
10 ان الله لَا یُحِبُّ مَن کَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿النساء: ٣۶﴾

11 انه لا یُحِبُّ الْکَافِرِینَ ﴿الروم: ۴۵﴾
12 انه لا یُحِبُّ الْمُسْتَکْبِرِینَ ﴿النحل: ٢٣﴾
13 انه لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ ﴿الأعراف: ٣١﴾

14 انه لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ ﴿الأنعام: ١۴١﴾
15 انه لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ ﴿الأعراف: ۵۵﴾
16 انه لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ ﴿الشورى: ۴٠﴾
/ 0 نظر / 3 بازدید